Ekonomi

Ekonomi

Medlemsavgift.

Som medlem i föreningen betalar man en medlemsavgift. 2014 är denna årsavgift  7300 kr uppdelad på fyra kvartal. Ovan kostnader går till att underhålla föreningens egna avlopps och vattenanläggning samt underhåll av området. En del är en vägföreningsavgift som går till underhåll och plogning av vägarna.
Närsbo samfällighetsförening har idag en god ekonomi.

 Båtplatser.

Vill man ha en båtplats kostar detta 300kr i inträdesavgift samt 200kr per år.
Idag är det kö för att få båtplats.

Övrigt.

Köper man en obebyggd tomt i Närsbo är det draget vatten och avlopp till tomtgränsen.
Föreningen har 2st arbetsdagar per år för div. underhåll av området.