Trasig vattenpump – var sparsam med vattnet

En av våra vattenpumpar som ingår i vattenanläggningen i pumphuset har gått sönder, reparation är beställd till på fredag som tidigast.

Pumpen som gått sönder är huvudpumpen, så nu kör vi med våran reservpump tills huvudpumpen är lagad. Dock har reservpumpen lite sämre kapacitet än huvudpumpen.

Så därför ber vi alla att vara lite extra sparsamma med vattenförbrukningen några dagar framöver.

Vi återkommer med info när pumpen är lagad och anläggningen går för full drift igen.

Tack och Hälsningar Styrelsen

Dags för Arbetsdag lördag 15/10

Lördagen den 15 oktober är det dags igen för att arbeta med våra gemensamma ytor. Alla är välkomna att hjälpa till – stora som små.

Samling vid stranden kl 09:00

Korvgrillning och fika kl 11:15 på stranden

Ta gärna med egna redskap – det som utföras är bl.a.

  • Fixa iordning nya grillplatsen
  • Städa lekplatsen
  • Dra upp hopptornet
  • Röja sly
  • Stänga ner toaletten/vattnet vid strandhuset

Kallelse föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma


Dag: Tisdagen den 17 mars 2020
Plats: Lygnareds skola (gula huset)
Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns på
vår hemsida. www.narsbo.se » Protokoll » Stämmohandlingar
Ange lösenord: mejla styrelsen om lösenord.

Extra info:
I år har styrelsen lagt ett förslag på en budget & debiteringslängd som innehåller en investering på en ny båtbrygga. Denna investering kommer finansieras genom höjd avgift för 2020, samt genom eget kapital. Närvarande medlemmar på stämman kommer fatta beslut om budget & debiteringslängd.
I korthet så är styrelsens förslag. Att vi ersätter den fasta båtbryggan samt de två äldre flytbryggorna som är i sämre skick, med nya flytbryggor till en längd av ca40meter (samma som idag). Då får vi en robust båtbrygga som är bättre tillgänglighetsanpassad, och som även kan ligga i året runt. Bryggsektionen längst ut som är byggd som en badbrygga, flyttar vi och ansluter till befintliga badbryggorna.

Arbetsdag

Arbetsdag

Lördagen den 12 oktober är det dags igen.

Samling vid stranden 09:00

Korvgrillning och fika 11:30

Bortrest? Kontakta styrelsen för att få en egen upppgift.

Bisvärm på vift!

Pia Tedefjord på Sågsvedjevägen (andra sidan väg 180) saknar en bisvärm.

Har du set något?

Kontakta Pia på 0322-54042

50.000 bin – en enda individ
Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000-70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. När samhället växer är det naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer. Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Då känner bina att det börjar bli ont om plats i bikupan och att drottningen inte längre har plats för att lägga ägg.

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/news/saa-faangar-du-en-bisvaerm-119384