OM NÄRSBO

Närsbo Samfällighet

Närsbo ligger utmed länsväg 180 ca 1.2 mil från Alingsås mot Borås och är ett före detta sommarstugeområde.

Idag är det ca 80 fastigheter som är medlemmar i samfällighetsföreningen. 90% av dessa fastigheter är åretruntboende.

Inom föreningen finns badplats, lekplats, båtplats, liten fotbollsplan, volleybollplan och en hel del grönområden.

Har du frågor angående Närsbos samfällighet är du välkommen att kontakta
styrelsen@narsbo.se.