Om Närsbo

Närsbo Samfällighet Alingsås

Närsbo ligger utmed länsväg 180 ca 1.2 mil från Alingsås mot Borås och är ett före detta sommarstugeområde.

Idag är det ca 80 fastigheter som är medlemmar i samfällighetsföreningen. 90% av dessa fastigheter är åretruntboende.

Inom föreningen finns badplats, lekplats, båtplats, liten fotbollsplan, volleybollplan och en hel del grönområden.

Har Ni frågor angående Närsbos samfällighet är ni välkomna att kontakta
styrelsen@narsbo.se.

[codepeople-post-map]