Frågor

Här kan Ni ställa frågor om samfälligheten och lämna förslag om förbättringar.

Några medlemmar önskar mera struktur över arbetsdagarna. Att vi har ett planerat områdesschema som rullar år från år. Det har kommit förslag om att vi skall dela in områdena som behöver åtgärdas och inrikta arbetsdagarna på dessa områden. Det vill säga att man kör ett eller två områden i taget och gör dessa färdiga istället för att som idag dela upp sig i flera små grupper som inte hinner med vad de ska.

Skulle vi ha ett rullande system med olika områden några års intervaller hinner det inte växa igen så som det är idag.

En betydande faktor till att vi inte hinner med vad vi vill göra idag är kanske att det kommer för få medlemmar på arbetsdagarna.

Kontakta oss!

Hör gärna av dig med frågor och funderingar med hjälp av formuläret

First