FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma

Dag: Måndagen den 16 mars 2015

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos
– P-O Svensson Skinnarövägen 9
– Lasse Niklasson Lyckevägen 12

Välkomna!
Styrelsen

 

Lämna ett svar