Kategoriarkiv: Information

Kallelse föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma


Dag: Tisdagen den 17 mars 2020
Plats: Lygnareds skola (gula huset)
Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns på
vår hemsida. www.narsbo.se » Protokoll » Stämmohandlingar
Ange lösenord: mejla styrelsen om lösenord.

Extra info:
I år har styrelsen lagt ett förslag på en budget & debiteringslängd som innehåller en investering på en ny båtbrygga. Denna investering kommer finansieras genom höjd avgift för 2020, samt genom eget kapital. Närvarande medlemmar på stämman kommer fatta beslut om budget & debiteringslängd.
I korthet så är styrelsens förslag. Att vi ersätter den fasta båtbryggan samt de två äldre flytbryggorna som är i sämre skick, med nya flytbryggor till en längd av ca40meter (samma som idag). Då får vi en robust båtbrygga som är bättre tillgänglighetsanpassad, och som även kan ligga i året runt. Bryggsektionen längst ut som är byggd som en badbrygga, flyttar vi och ansluter till befintliga badbryggorna.

Arbetsdag

Arbetsdag

Lördagen den 12 oktober är det dags igen.

Samling vid stranden 09:00

Korvgrillning och fika 11:30

Bortrest? Kontakta styrelsen för att få en egen upppgift.

Kallelse föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma .

Dag: Tisdagen den 26 mars 2019

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos – P-O Svensson, Skinnarövägen 9 och – Erico Di Lorenzo, Strandängsvägen 1

Arbetsdag / Röjarhelg!

Nu är det dags igen!

RÖJARHELG
Lördagen den 6 oktober 09.00 – ca 15.00
Ta med ett glatt humör!
Korvgrillning och pulled pork ca 12.00, kaffe och bulle.

Vi ses vid stranden, stora som små är välkomna!
X-tra Arbetsdag Sönd 7 oktober
09.00 – ca 15.00
Grillning ca 12.00

Vi kommer att hyra in 4st röjsågar till lördagens arbetsdag och
för att nyttja dessa till fullo under helgen, så kommer vi köra en extra arbetsdag på söndagen.

Det är tungt att gå med röjsåg så vi kör ett förmiddagspass (ca 08.00-
12.00) och ett eftermiddagspass (ca12.30-16.00) på lördagen, och
likadant upplägg på söndagen.

För att säkerställa att vi har bemanning till alla sågar, så vill vi ha frivilliga som känner att man orkar och känner sig trygga/bekväma med att framföra en röjsåg.

Vi vill att ni redan nu meddelar till Styrelsen för vilket/vilka pass
som man kan delta vid, under denna helg.

När vi fått in anmälningar så sätter vi ihop ett schema för de olika passen,
och återkopplar till berörda personer.
styrelsen@narsbo.se

Spara på vattnet!

Som de flesta av er redan är medvetna om så råder det nu i sommarvärmen extrem torka och mycket låga grundvattennivåer i hela landet.

Detta syns även tydligt på den låga vattennivån vid våran badstrand. I Närsbo tar vi upp vårat vatten från grundvattnet som påverkas mer av torka och utebliven nederbörd än vad ytvattentäkterna gör.

Vissa områden i Alingsås kommun har redan inför drastiska åtgärder med tankbilar för att säkra vattenförsörjningen på vissa platser.

Vi inför därför BEVATTNINGSFÖRBUD med omedelbar verkan. Förbudet gäller all
– Utomhusbevattning av trädgårdar med vattenspridare/slang (vattna mindre växt arrangemang med vattenkanna är ok)
– Att fylla poler eller byta ut poolvatten.
– Tvätta bilar eller dylikt med slang.

 

Detta förbudet gäller tills vidare
Var även varsam med förbrukningen inomhus, för mer info och råd så läs på Kommunens Hemsida om hur man kan spara på vattnet samt vad som gäller i kommunen.

Uppdatering vattenläcka

Lite uppdaterad information angående läckan.

Vi har fortfarande inte lyckats lokalisera var vattenläckan befinner sig. Det togs ett antal rundor igår, men utan framgång.

Det finns överlag väldigt mycket smältvatten och detta gör inte saken lättare

Vattenverket jobbar nu för högtryck med att försöka hålla nätet igång och vi hade inte vattnet avstängt under natten.

Risken är dock stor att den stora vattentanken sakteligen töms såpass mycket att vi under nattetid kommer stänga av ledningsnätet för att fylla på.
Avstängning kommer då ske när förbrukningen är som minst, dvs från midnatt och fram till 4-5 på morgonen

Vi kommer givetvis att försöka undvika detta i största möjliga mån.

Sker inget akut, så kommer en sådan avstängning mailas ut samt läggas upp på hemsidan i så god tid som möjligt

Under dagen kommer vi stundtals att stänga av delar av nätet i området för att se när belastningen på vattenverket minskar.
Det kommer då ge kortare avbrott på ca 30minuter

Som vanligt, så finns det en kran på pumphuset där det alltid går att hämta vatten

Som tidigare nämnts så ta gärna en titt runt huset och skicka gärna info till styrelsen om misstänkta läckor.

Vi har fått in en del tips redan men som tyvärr inte pekat på någon läcka.

Givetvis kan det fortfarande vara så att pga tjälen, så letar sig vattnet fram någon annanstans.

Mer info kommer kontinuerligt