Kategoriarkiv: Årsmöte

Kallelse föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma


Dag: Tisdagen den 17 mars 2020
Plats: Lygnareds skola (gula huset)
Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns på
vår hemsida. www.narsbo.se » Protokoll » Stämmohandlingar
Ange lösenord: mejla styrelsen om lösenord.

Extra info:
I år har styrelsen lagt ett förslag på en budget & debiteringslängd som innehåller en investering på en ny båtbrygga. Denna investering kommer finansieras genom höjd avgift för 2020, samt genom eget kapital. Närvarande medlemmar på stämman kommer fatta beslut om budget & debiteringslängd.
I korthet så är styrelsens förslag. Att vi ersätter den fasta båtbryggan samt de två äldre flytbryggorna som är i sämre skick, med nya flytbryggor till en längd av ca40meter (samma som idag). Då får vi en robust båtbrygga som är bättre tillgänglighetsanpassad, och som även kan ligga i året runt. Bryggsektionen längst ut som är byggd som en badbrygga, flyttar vi och ansluter till befintliga badbryggorna.

Kallelse föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma .

Dag: Tisdagen den 26 mars 2019

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos – P-O Svensson, Skinnarövägen 9 och – Erico Di Lorenzo, Strandängsvägen 1

Årsstämma 2017

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 21 mars 2017
Lygnareds skola (gula huset)

Ärenden enligt stadgarna.
Det har dessutom inkommit 6 stycken motioner till
styrelsen under året. Dessa kommer snarast att finnas
tillgängliga på hemsidan inklusive styrelsens förslag/svar.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget
med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos:
– P-O Svensson, Skinnarövägen 9
– Magnus Engelbrektsson, Bäckvägen 2

Denna kallelse har även skickat ut som e-post (adresskälla fiberföreningen)
För den som inte fått, men önskar kallelse via e-post i framtiden.
Vänligen skicka ett mail till
styrelsen@narsbo.se så uppdaterar vi mail-listan

Välkomna!

Styrelsen

KALLELSE

UNDERHÅLLSPLAN

MOTIONER

Kallelse

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening
kallas till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Måndaen den 21 mars 2016

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19:00

 Information om EL-avtal av Håkan Jäger, Hemsjö
 Information från Närsbo fiberförening

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos
– P-O Svensson Skinnarövägen 9
– Lasse Niklasson Lyckevägen 12