Kallelse

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening
kallas till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Måndaen den 21 mars 2016

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19:00

 Information om EL-avtal av Håkan Jäger, Hemsjö
 Information från Närsbo fiberförening

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos
– P-O Svensson Skinnarövägen 9
– Lasse Niklasson Lyckevägen 12

Lämna ett svar