Kategoriarkiv: Stämma

Kallelse föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma .

Dag: Tisdagen den 26 mars 2019

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos – P-O Svensson, Skinnarövägen 9 och – Erico Di Lorenzo, Strandängsvägen 1

Årsstämma 2017

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 21 mars 2017
Lygnareds skola (gula huset)

Ärenden enligt stadgarna.
Det har dessutom inkommit 6 stycken motioner till
styrelsen under året. Dessa kommer snarast att finnas
tillgängliga på hemsidan inklusive styrelsens förslag/svar.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget
med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos:
– P-O Svensson, Skinnarövägen 9
– Magnus Engelbrektsson, Bäckvägen 2

Denna kallelse har även skickat ut som e-post (adresskälla fiberföreningen)
För den som inte fått, men önskar kallelse via e-post i framtiden.
Vänligen skicka ett mail till
styrelsen@narsbo.se så uppdaterar vi mail-listan

Välkomna!

Styrelsen

KALLELSE

UNDERHÅLLSPLAN

MOTIONER

Kallelse

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening
kallas till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Måndaen den 21 mars 2016

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19:00

 Information om EL-avtal av Håkan Jäger, Hemsjö
 Information från Närsbo fiberförening

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos
– P-O Svensson Skinnarövägen 9
– Lasse Niklasson Lyckevägen 12