GRÄSKLIPPNING

Gräsklippning av våra gemensamma gräsytor sker av medlemmarna i samfällighetsföreningen. För att få klippa gräset krävs det att föraren har minst AM-behörighet eller är över 18 år.

Om man är intresserad av klippa gräs under 2022 klickar man på nedan länk och bokar de tillfällen som man kan sköta gräsklippningen. Det är viktigt att bokningen läggs in på söndagen den helg man är intresserad av och att man bara bokar en timme i kalendern. Det går bra att skriva upp sig även om det redan finns ett namn i kalendern. Om det är flera som är intresserade av samma helg kommer styrelsen fördela tillfällena. Klippningen görs veckovis varje helg för en bra intervall.

När bokningen är gjord mailar man samtidigt sina kontaktuppgifter till styrelsen@narsbo.se och inväntar en återkoppling och ytterligare information. Innan man klipper gräset första gången får man en genomgång kring aktuella områden och gräsklipparens funktioner.

Ersättning utgår med 250 kr / timmen.

https://boka.se/calendar/e7x9q475