Författararkiv: admin

Kallelse föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma


Dag: Tisdagen den 17 mars 2020
Plats: Lygnareds skola (gula huset)
Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns på
vår hemsida. www.narsbo.se » Protokoll » Stämmohandlingar
Ange lösenord: mejla styrelsen om lösenord.

Extra info:
I år har styrelsen lagt ett förslag på en budget & debiteringslängd som innehåller en investering på en ny båtbrygga. Denna investering kommer finansieras genom höjd avgift för 2020, samt genom eget kapital. Närvarande medlemmar på stämman kommer fatta beslut om budget & debiteringslängd.
I korthet så är styrelsens förslag. Att vi ersätter den fasta båtbryggan samt de två äldre flytbryggorna som är i sämre skick, med nya flytbryggor till en längd av ca40meter (samma som idag). Då får vi en robust båtbrygga som är bättre tillgänglighetsanpassad, och som även kan ligga i året runt. Bryggsektionen längst ut som är byggd som en badbrygga, flyttar vi och ansluter till befintliga badbryggorna.

Arbetsdag

Arbetsdag

Lördagen den 12 oktober är det dags igen.

Samling vid stranden 09:00

Korvgrillning och fika 11:30

Bortrest? Kontakta styrelsen för att få en egen upppgift.

Bisvärm på vift!

Pia Tedefjord på Sågsvedjevägen (andra sidan väg 180) saknar en bisvärm.

Har du set något?

Kontakta Pia på 0322-54042

50.000 bin – en enda individ
Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000-70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. När samhället växer är det naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer. Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Då känner bina att det börjar bli ont om plats i bikupan och att drottningen inte längre har plats för att lägga ägg.

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/news/saa-faangar-du-en-bisvaerm-119384

Kallelse föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma .

Dag: Tisdagen den 26 mars 2019

Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid: 19.00

Ärenden enligt stadgarna.

Debiteringslängd, bokslut, revisionsberättelse, budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos – P-O Svensson, Skinnarövägen 9 och – Erico Di Lorenzo, Strandängsvägen 1

Arbetsdag / Röjarhelg!

Nu är det dags igen!

RÖJARHELG
Lördagen den 6 oktober 09.00 – ca 15.00
Ta med ett glatt humör!
Korvgrillning och pulled pork ca 12.00, kaffe och bulle.

Vi ses vid stranden, stora som små är välkomna!
X-tra Arbetsdag Sönd 7 oktober
09.00 – ca 15.00
Grillning ca 12.00

Vi kommer att hyra in 4st röjsågar till lördagens arbetsdag och
för att nyttja dessa till fullo under helgen, så kommer vi köra en extra arbetsdag på söndagen.

Det är tungt att gå med röjsåg så vi kör ett förmiddagspass (ca 08.00-
12.00) och ett eftermiddagspass (ca12.30-16.00) på lördagen, och
likadant upplägg på söndagen.

För att säkerställa att vi har bemanning till alla sågar, så vill vi ha frivilliga som känner att man orkar och känner sig trygga/bekväma med att framföra en röjsåg.

Vi vill att ni redan nu meddelar till Styrelsen för vilket/vilka pass
som man kan delta vid, under denna helg.

När vi fått in anmälningar så sätter vi ihop ett schema för de olika passen,
och återkopplar till berörda personer.
styrelsen@narsbo.se

Spara på vattnet!

Som de flesta av er redan är medvetna om så råder det nu i sommarvärmen extrem torka och mycket låga grundvattennivåer i hela landet.

Detta syns även tydligt på den låga vattennivån vid våran badstrand. I Närsbo tar vi upp vårat vatten från grundvattnet som påverkas mer av torka och utebliven nederbörd än vad ytvattentäkterna gör.

Vissa områden i Alingsås kommun har redan inför drastiska åtgärder med tankbilar för att säkra vattenförsörjningen på vissa platser.

Vi inför därför BEVATTNINGSFÖRBUD med omedelbar verkan. Förbudet gäller all
– Utomhusbevattning av trädgårdar med vattenspridare/slang (vattna mindre växt arrangemang med vattenkanna är ok)
– Att fylla poler eller byta ut poolvatten.
– Tvätta bilar eller dylikt med slang.

 

Detta förbudet gäller tills vidare
Var även varsam med förbrukningen inomhus, för mer info och råd så läs på Kommunens Hemsida om hur man kan spara på vattnet samt vad som gäller i kommunen.