Spara på vattnet!

Som de flesta av er redan är medvetna om så råder det nu i sommarvärmen extrem torka och mycket låga grundvattennivåer i hela landet.

Detta syns även tydligt på den låga vattennivån vid våran badstrand. I Närsbo tar vi upp vårat vatten från grundvattnet som påverkas mer av torka och utebliven nederbörd än vad ytvattentäkterna gör.

Vissa områden i Alingsås kommun har redan inför drastiska åtgärder med tankbilar för att säkra vattenförsörjningen på vissa platser.

Vi inför därför BEVATTNINGSFÖRBUD med omedelbar verkan. Förbudet gäller all
– Utomhusbevattning av trädgårdar med vattenspridare/slang (vattna mindre växt arrangemang med vattenkanna är ok)
– Att fylla poler eller byta ut poolvatten.
– Tvätta bilar eller dylikt med slang.

 

Detta förbudet gäller tills vidare
Var även varsam med förbrukningen inomhus, för mer info och råd så läs på Kommunens Hemsida om hur man kan spara på vattnet samt vad som gäller i kommunen.

Lämna ett svar