Föreningsstämma 2018

Medlemmarna i Närsbo Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma

Dag: Tisdagen den 20 mars 2018
Plats: Lygnareds skola (gula huset)

Tid:  19:00

Ärenden enligt stadgarna.
Det har dessutom inkommit en styck motion till styrelsen under året.

Bokslut,budget med flera handlingar enligt § 10 i stadgarna finns hos
– P-O Svensson, Skinnarövägen 9
– Magnus Engelbrektsson, Bäckvägen 2

Denna kallelse skickas även ut som e-post och inkluderar ovan nämda handlingar
För den som inte fått, men önskar kallelse via e-post i framtiden. Vänligen skicka ett mail till styrelsen@narsbo.se så uppdaterar vi mail-listan
Välkomna!
Styrelsen

Länk till pdf 

Lämna ett svar