Saltning av vägarna

Saltning av vägar är beställt och det skall göras så snart som möjligt.
Vi har inte kunnat få något datum för när saltningen kan utföras.
Återkommer när vi får besked om när det ska utföras.

Vägansvariga Ulf o Peo

Lämna ett svar